Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Условия на доставка INCOTERMS
Е-поща Печат
Article Index
INCOTERMS 2000
EXW (Ex Works)
FCA (Free Carrier)
FAS (Free Alongside Ship)
FOB (Free On Board)
CFR (Cost and Freight)
CIF (Cost, Insurance and Freight)
CPT (Carriage Paid To)
CIP (Carriage and Insurance Paid To)
DAF (Delivered at Frontier)
DES (Delivered Ex Ship)
DEQ (Delivered Ex Quay)
DDU (Delivered Duty Unpaid)
DDP (Delivered Duty Paid)
All Pages

Условия на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Ново! Условия на доставка съгласно INCOTERMS 2010 Представяне на 8-то издание на списъка с кодове Инкотермс - Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF

Представяне на Инкотермс 2000

Инкотермс са условия за международна доставка, публикувани от Международната търговска камара (ICC) и широко използвани при международните търговски сделки.

Категории условия на доставка

В INCOTERMS 2000 термините са групирани в четири съществено различни категории:
 • Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (първата буква на съкращението е "E" - термин EXW).
 • Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (първата буква на съкращението е "F" - термините FCA, FAS и FOB).
 • Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (първата буква на съкращението е "С" - термините CFR, CIF, CPT и CIP).
 • Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е "D" - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP).

Условия на доставка

INCOTERMS 2000 описва 13 условия на доставка (с пълното / съкратеното название на английски с превод на български):

 • EXW - EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA - Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS - Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)
 • FOB - Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR - Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF - Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CPT - Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP - Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
 • DAF - Delivered At Frontier (named place) = доставено до граница (уговорено място)
 • DES - Delivered Ex Ship (named port of destination) = доставено от кораб (уговорено пристанище в местоназначението)
 • DEQ - Delivered Ex Quay (named port of destination) = доставено от кей (уговорено пристанище в местоназначение)
 • DDU - Delivered Duty Unpaid (named place of destination) = доставено, мито неплатено (уговорено местоназначение)
 • DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


EXW (Ex Works) - ФРАНКО ЗАВОДА (уговорено място)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Франко заводa" означава, че продавача е изпълнил задължението си по доставката, когато той е предоставил стоките в разпореждане на купувача в своето предприятие или друго уречено място (т.е. в завод, фабрика, склад, и т.н.), не е извършено митническото изчистване за износ и не е задължен за натоварването им на превозно средство. Даденият термин предполага минимум задължения за продавача.

Купувачът трябва да поеме всички разходи и рискове във връзка с превозването на стоките от предприятието на продавача до местоназначението им. Обаче, ако страните пожелаят продавачът да поеме задължението с натоварването на стоките за изпращане/експедиция и да поеме всички разходи и рискове за такова товарене, това трябва ясно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Този термин не може да се прилага, когато купувача не е в състояние да изпълни пряко или косвено експортните/износните формалности. В такива случаи трябва да бъде използван терминът FCA, при положение, че продавачът се съгласи да поеме разходите и риска по натоварването.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (първата буква на съкращението е "E" - група "Е" - термин EXW).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

FCA (Free Carrier) - ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Франко превозвача" означава, че продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача при уговорено място и преминали митническо изчистване за износ. Трябва да се отбележи, че изборът на мястото на доставка има значение за задълженията по натоварването и разтоварването на стоките при това място. Ако доставката става в помещенията на продавача, продавачът е отговорен за натоварването. Ако доставката става в някое друго място, продавачът не е отговорен за разтоварване.

Даденият термин може да се използва при превоз с обикновен вид транспорт, включително и при смесени превози.

Под думата "превозвач" се разбира всяко лице, което на основанието на договор за превоз, се задължава да осъществява или организира превоза на стоката по железопътен, автомобилен, въздушен, морски и вътрешно-воден транспорт или комбинация от тези видове транспорт. Ако купувачът повери на друго лице, не явяващо се като превозвач, да приеме стоката, то се счита, че продавачът е изпълнил своите задължения по доставката на стоката от момента на предаването й на даденото лице.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (първата буква на съкращението е "F" - термините FCA, FAS и FOB).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

FAS (Free Alongside Ship) - ФРАНКО ПРОТЕЖЕНИЕ НА КОРАБА (уговорено пристанище за натоварване)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Франко протежение на кораба" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване. При условията FAS на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорт/износ.

Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача. Ако страните пожелаят купувачът да поеме върху себе си задължението за митническо изчистване на стоката за износ, то това трябва точно да бъде отбелязано и уговорено в съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Даденият термин може да се прилага само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (първата буква на съкращението е "F" - термините FCA, FAS и FOB).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

FOB (Free On Board) - ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Франко борд" означава, че продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване. При условията на термина FOB на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износа.

Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача.

Ако страните нямат намерение да доставят стоката през борда на съда/кораба, следва да приложат термин FCA.

Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (първата буква на съкращението е "F" - термините FCA, FAS и FOB).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CFR (Cost and Freight) - СТОЙНОСТ И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Стойност и навло" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в договореното разтоварно пристанище на местоназначението. Продавачът е длъжен да заплати разходите и навлото, необходими за доставката на стоката в уговореното пристанище на местоназначението, но рискът от загуба и повреди на стоката, а също и обичайните допълнителни разходи, възникващи след разтоварване на стоката, преминават от продавача върху купувача. При условията на термина CFR на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорта/износа.

Ако страните нямат намерение да доставят стоките през/над борда на кораба, следва да приложат термина CPT.

Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (първата буква на съкращението е "С" - термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CIF (Cost, Insurance and Freight) - СТОЙНОСТ, ЗАСТРАХОВКА И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Стойност, застраховка и навло" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача. При условието на термина CIF, обаче, на продавача се възлага също задължението по придобиването на морска застраховка в полза на купувача срещу рискове от загуби и повреди на стоката по време на превоза. Следователно, продавачът е задължен за сключи договор за застраховка и да заплати застрахователните вноски. Терминът CIF изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ.

Получателят е длъжен да вземе впредвид, че съгласно условията на термина CIF, от продавача се изисква застрахователно осигуряване само с минимално покритие. Ако купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той би трябвало изрично да се договори с продавача за това или сам да предприеме мерки за сключване на допълнителна застраховка.

Ако страните не предвиждат да доставят стоката през/над борда на кораба, би трябвало да бъде използван термин CIP.

Този термин може да бъде използван при превоз на стоки само за морски и вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Отговорността за сключване на застраховка е на продавача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (първата буква на съкращението е "С" - термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CPT (Carriage Paid To) - ПРЕВОЗ, ПЛАТЕН ДО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Превоз, платен до" означава, че продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Терминът CPT изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ.

Това значи, че купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача. Под думата "превозвач" се разбира всяко лице, което на базата на договор за превоз, поема задължението да осъществи или организира превоза на стоките по железопътен, автомобилен, въздушен, морски или вътрешно-воден транспорт или в комбинация от тези видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия от тях.

Този термин може да бъде използван при превоз на стоки с всеки вид транспорт, включително и при смесени превози.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (първата буква на съкращението е "С" - термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CIP (Carriage and Insurance Paid To) - ПРЕВОЗ И ЗАСТРАХОВКА, ПЛАТЕНИ ДО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Превоз и застраховка, платени до" означава, че продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин. При условията CIP, на продавача също се възлага задължението да открие застраховка за риск от загуби и повреди на стоката по време на транспорта в полза на купувача. Следователно, продавачът сключва договор за застраховка и заплаща застахователните вноски.

Купувачът трябва да има впредвид, че съгласно условията на термина CIP, от продавача се изисква да осигури застраховка с минимално покритие. В случай, че купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той трябва да договори това изрично с продавача или сам да вземе мерки за сключване на допълнителна застраховка. Под думата "превозвач" се разбира всеки човек/лице, който, в договор за превоз, поема задължението да осигури самия транспорт или да организира превоза на стоката с железопътен, автомобилен, въздушен, морски, вътрешно-воден транспорт или чрез комбинация от такива видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия превозвач. При условията на термина CIP, на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износ.

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Отговорността за сключване на застраховка е на продавача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (първата буква на съкращението е "С" - термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DAF (Delivered at Frontier) - ДОСТАВЕНО НА ГРАНИЦА (уговорено място)

Този код отпада в Условията на доставка съгласно INCOTERMS 2010. Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Доставено до граница" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато той е предоставил стоката, неразтоварена, преминала митническо изчистване за износа, но все още неизчистена за вноса, на пристигналото транспортно средство, в разпореждане на купувача, в уговорения пункт или място на границата до постъпването на стоката в митническата граница на определената страна. Под думата "граница" се разбира всяка граница, включително границата на страната на износа. За това, много важно е да се определи точно границата по пътя до конкретния пункт или място.

Ако страните искат продавачът да поеме отговорността по разтоварване на стоката от пристигналото превозно средство и да поеме всички рискове за такова разтоварване, то това трябва ясно да бъде уговорено и точно формулирано в съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Този термин може да се прилага при превоз на стока за всеки вид транспорт, когато стоката се достави до сухопътна граница. Когато доставката трябва да стане в уговореното пристанище, на борда на кораба или кей, то следва да се прилагат термините DES или DEQ.

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е "D" - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DES (Delivered Ex Ship) - ДОСТАВЕНО ОТ КОРАБ (уговорено пристанище в местоназначението)

Този код отпада в Условията на доставка съгласно INCOTERMS 2010. Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Доставено от кораб" означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато стоките са поставени на разположението на купувача на борда на кораба в уговорено пристанище в местоназначението, без да е извършено митническо изчистване. Продавачът трябва да поеме всички разходи и рискове преди разтоварването.

Ако страните искат продавачът да поеме разходите и рисковете за освобождаване/разтоварване на стоките, тогава трябва да бъде използван терминът DEQ.

Даденият термин може да бъде използван само при превоз по море или вътрешно-воден транспорт или в смесени превози, когато стоката пребивава на кораба в пристанището на местоназначение.

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е "D" - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DEQ (Delivered Ex Quay) - ДОСТАВЕНО ОТ КЕЙ (уговорено пристанище в местоназначението)

Този код отпада в Условията на доставка съгласно INCOTERMS 2010. Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Доставено от кей" означава, че продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, непреминали през митническо изчистване за внос на кея в уговореното пристанище. Продавачът трябва да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането и разтоварването на стоките на кея.

Ако страните се споразумеят, продавачът да поеме всички или част от разходите по вноса на стоката, това трябва точно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Терминът DEQ изисква купувачът да извърши митическото изчистване на стоките за внос и да заплаща всички сборове, мита, данъци и други задължения при вноса.

Даденият термин може да бъде използван само когато стоките трябва да бъдат доставени по море или вътрешно-воден транспорт или в смесени превози, когато стоката се разтоварва от съда/кораба на кея в пристанището на местопредназначение.

Ако страните искат да включват в задълженията на продавача рисковете и разходите, свързани с обработката и преместването на стоките от кея на друго място (склад, терминал, рампа за транспорт и т.н.) в или извън пристанището, трябва да бъдат използвани термините DDU или DDP.

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е "D" - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DDU (Delivered Duty Unpaid) - ДОСТАВЕНО, МИТО НЕПЛАТЕНО (уговорено местоназначение)

Този код отпада в Условията на доставка съгласно INCOTERMS 2010. Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Доставено, мито неплатено" означава, че продавачът предоставя стоките на купувача, непреминали през митническо изчистване за внос и неразтоварени от пристигналото транспортно средство на уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоките до това място, с изключение на обичайните сборове, събирани за вноса в страната на местоназначение (под "сборове" тук се разбират отговорностите и риска за митническото изчистване, а също и плащане на митническите формалности, митнически мита, данъци и други сборове).

Ако страните се споразумеят, продавачът да поеме рисковете и разходите по митническото изчистване, както и част от разходите по вноса на стоката, това трябва точно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба. Отговорността, рискът и разходите за натоварване и претоварване на стоките зависят от това, под чий контрол се намира избраното място за доставка.

Отговорен за такива сборове е купувачът, както и за другите разходи и рискове, възникващи във връзка с това, че той не може своевременно да премине през митническото изчистване за вноса.

Даденият термин може да се използва независимо от вида на транспорт, но когато доставката се осъществява до борда на съда/кораба или на кея в пристанището на местоназначението, то следва да се приложат термините DES или DEQ.

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е "D" - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DDP (Delivered Duty Paid) - ДОСТАВЕНО, МИТО ПЛАТЕНО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2000

Терминът "Доставено, мито платено" означава, че продавачът е предоставил стоката преминала през митническо изчистване и неразтоварена от пристигналото транспортно средство стока на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поема всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението (под думата "сборове" тук се подразбират отговорността и риска за извършване на митническото изчистване, а също за плащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове).

Докато терминът EXW възлага минимални задължения на продавача, то терминът DDP предполага максималните му задължения.

Този термин не може да се използва, ако продавачът е неспособен пряко или косвено да придобие разрешителното/лиценза за вноса . Ако страните се споразумеят да изключат от задълженията на продавача някои от разходите, платими при вноса от стоките (като данък добавена стойност - ДДС), това трябва да бъде изяснено, добавяйки ясна формулировка за това в договора за покупко-продажба.

Ако страните искат купувачът да поеме всички рискове и разходи на вноса, трябва да бъде използван терминът DDU. Даденият термин може да бъде използван независимо от вида на транспорт, но когато доставката се извършва на борда на съда/кораба в уговорено пристанище на съда/кораба или на кея, трябва да бъдат използвани термините DES или DEQ.

Рисковете се поемат от продавача

Разходите се поемат от продавача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е "D" - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf
 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт