Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Електронно деклариране на обобщена декларация за напускане (ОДН) пред митническите органи

Електронно деклариране на обобщена декларация за напускане (ОДН) пред митническите органи

Начини за електронно деклариране и регистрация

Електронно деклариране

  • Връзка от тип “система-система”
  • Web портал

Обобщените декларации за напускане се подават по електронен път.

Декларации на хартия и дискета се подават само при технически проблем със системата за електронно деклариране.

Корекциите на електронно подадени декларации също се подават електронно.

Регистрация

Системата за контрол на износа фаза 2 (СКИ 2) използва наличните регистрации за транзит. Функционалността за нови регистрации се запазва.

Попълване на обобщена декларация за напускане (ОДН)

Ниво декларация

Кл. 5 Стоки-брой

Общ брой на декларираните стоки в декларацията - задължителна за попълване

Кл. 6 Колети-брой

Общ брой на колетите в декларираната пратка - задължителна за попълване

Кл. 35 Общо бруто тегло

Общо бруто тегло на всички декларирани стоки. Ако на ниво стока кл. 35 е попълнена, тогава на ниво декларация не е задължителна за попълване

Кл. 30.4 Подмясто в митницата

Място на територията на митницата, на което (ще) се намира декларираната стока.Ако се попълни кл. 30.4, тогава кл. 30.1 и кл. 30.2 не се попълват

Кл. 30.1 Разрешено място на пристигане – код

Код на мястото, където (ще) се намира стоката за евентуалнa проверка.

Кл. 30.2 Разрешено място на пристигане

Наименование на мястото, където (ще) се намира стоката (митническо учреждение, склад и т.н.), за евентуална проверка. Ако кл. 30.1 и кл. 30.2 са попълнени, тогава кл. 30.4 не се попълва

Кл. 54.1 Дата на деклариране / корекция

Дата, на която е извършено декларирането или заявката за корекция - задължителна за попълване

Кл. 54.2 Място на деклариране / корекция

Място, на което е извършено декларирането или заявката за корекция - код на митническо учреждение - задължителна за попълване

Кл. S32 Индикатор за специфични обстоятелства

Незадължителна за попълване. Код Е се използва само ако лицето, подаващо ОДН и всички получатели са ОИО.

Кл. S29 Начин на плащане за транспорт

Незадължителна за попълване. Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва.

Кл. 7 Справочен номер

Уникален за търговеца референтен номер (UCR) за пратката. Ако в поле Други SCI, кода е „А - Пощенски и експресни пратки” – тогава попълването на кл. 7 – Уникален референтен номер на пратката не е задължително. Ако кл. 7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл. 44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ.

Кл.  2 Изпращач / Износител

попълват се данните за търговеца, който изпраща стоките. Ако Изпращача е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Изпращача, ако е известен. В случаите, когато Изпращача е ОИО, попълването на EORI номер е задължително. Поле Изпращач се попълва и когато е различно от поле Лице, подаващо ОДН.

Кл. 8 Получател

Попълват се данните за търговеца, който получава стоките. Ако Получателят е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Получателят, ако е известен

Кл. Изходно МУ

Задължителна за попълване. Митническото учреждение, където се представят стоките за напускане на общността. Изходното МУ може да бъде актуално и декларирано. Декларирано е това което е било посочено за изходно в момента на декларирането, а актуално е учреждението където действително са представени стоките

Кл. S13 Маршрут

Задължителна за попълване. Код(ове) на държавата(ите), през която(които) ще премине стоката преди да напусне Общността (не се споменават държавите на Изпращане и Получаване). Попълват се задължително минимум две стойности. Държавата на крайна дестинация се попълва задължително.

Кл. МУ на подаване на ОДН

Митническото учреждение, където се подава декларация (ЕАД или ОДН). Задължителна за попълване

Кл. 14 Лице, което подава ОДН / Декларатор

Задължително за попълване поле. Попълват се данните на лицето, което подава ОДН. Всички клетки са задължителни за попълване. Задължително е вписването на валиден ЕОРИ номер. Лицето, подаващо ОДН задължително трябва да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път

Кл. 14b Представител

Представител на икономическия оператор, който подава заявка за корекция в изходно МУ. Всички клетки са задължителни за попълване. Задължително е вписването на валиден ЕОРИ номер. Това лице трябва да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път

Кл. Ec Пломби

Идентификация на пломбите - незадължителна за попълване

Ниво стока

Кл. 32 Стока №

Задължителна за попълване

Кл. 31.1 Описание

Описание на стоката, което позволява бързото и еднозначно класиране за митнически цели - незадължителна за попълване

Кл. ex35 Бруто тегло

Общото тегло на стоката, включително теглото на опаковката и амбалажа (с изключение на теглото на контейнерите и друго транспортно съоръжение); изразено в килограми - задължителна за попълване. Ако в Кл. S32 Индикатор за специфични обстоятелства е попълнен код Е, тогава клетката е незадължителна за попълване

Кл. S29 Начин на плащане разходи по транспорта

Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва.

Кл. ex7 Справочен номер

Даден от търговеца уникален за него референтен номер (UCR) за стоката. Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва. Ако кл. 7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в  кл. 44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ.

Кл. 44.5 Код на ООН за опасни стоки

Незадължителна за попълване

Кл. 44 Представени документи / сертификати

Може да не бъде попълвана ако Кл. 7 - Референтни номера е попълнена

Кл. Тарифен код

Незадължително за попълване, ако е попълнена кл. 31 Описание. Ако се попълва – 4, 6 или 8 цифри.

Кл. 31b Контейнери

Незадължителна за попълване

Кл. 31a Пакети

Ако в поле Други SCI-Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то кл.31 Пакети не се попълва. Тогава и кл. 6 ОБ колети не се попълва; във всички други случаи е задължителна за попълване клетка.-

Кл. ex2 Изпращач / Износител

Аналогично като на ниво декларация

Кл. ex8 Получател

Аналогично като на ниво декларация


Още по темата:


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт