Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Какво представлява митнически режим ИЗНОС и кой може да бъде декларатор по този режим?

Митнически режим ИЗНОС (Експорт)

Какво представлява митнически режим ИЗНОС и кой може да бъде декларатор по този режим?

Поставяне на стоки под митнически режим ИЗНОС (Експорт)

Съгласно разпоредбите на чл. 161 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, митнически режим ИЗНОС позволява изнасяне на общностни стоки извън митническата територия на Общността. Общностните стоки предназначени да бъдат изнесени, следва да се декларират за поставяне под митнически режим ИЗНОС.

Износител

За износител, в смисъла на чл. 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета при спазване на изискванията на чл. 788, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, се смята лицето, от чието име се подава митническата декларация за износ и което в момента на приемане на декларацията е собственик на стоките или има подобни права за разпореждане с тях.

Декларатор

Съгласно чл. 64 и при спазване на чл. 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета декларацията може да бъде подадена от всяко лице, което е в състояние да представи стоките или да нареди тяхното представяне, както и да представи всички документи, които са предвидени в разпоредбите, регулиращи поискания за съответните стоки митнически режим. Деклараторът (клетка 14 и клетка 54 от ЕАД) следва да е лице, установено на територията на Общността. Деклараторът е лицето, което извършва митническото деклариране от свое име, или лицето, от чието име се извършва митническото деклариране (чл. 4, т. 18 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета).

Деклариране

Писмено деклариране чрез ЕАД

Единният административен докимент (ЕАД) се попълва при спазване на чл. 212-217 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията и Наредба № Н-17 от 13.12.2006г., за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единен административен документ.

Електронно деклариране чрез електронен обмен на данни

С внедряването в експлоатация на фаза 2 на Системата за контрол на износа (СКИ2) и в съответствие на разпоредбите на параграф 1 на чл. 787 от Регламент (ЕО) №1876/2006 на Комисията, в съответствие с чл. 796а - 796д на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията е реализиран и електронен обмен на данни с икономическите оператори при нормална процедура за деклариране и оформяне на място с пълен набор от данни.

Специфични разпоредби

Съгласно разпоредбата на чл. 221 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията декларацията за износ трябва да бъде придружена от всички документи, необходими за правилното прилагане на разпоредбите за износа на съответните стоки. При деклариране за поставяне на стоки под митнически режим износ се прилага и чл. 218, параграф 2 от същия Регламент, съгласно разпоредбата на който митническите органи могат да изискат, ако е необходимо, към декларацията да се приложат транспортни документи или документи за предишни митнически режими.

При износ на акцизни стоки следва да се спазват и разпоредбите на Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

При поставяне на стоките под митнически режим ИЗНОС в зависимост от естеството на стоката са приложими специфичните разпоредби на законодателството в съответните области, тоест следва да се имат предвид и въведените забрани или ограничения във връзка с опазването на обществения морал, обществения ред и общетствената сигурност, опазване на здравето и живота на хората, животни и разтения, защитата на националните богатства, имащи художествена, историческа или археологическа стойност, или защита на индустриалната или търговска собственост.


Още по темата


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт