Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Митническо агентиране и посредничество

Митническо агентиране и посредничествоМитническо агентиране и посредничество

Митническа агенция Морфей Лоджистикс осъществява пряко митническо представителство пред ТМУ Варна, ТМУ Бургас и прилежащите им митнически бюра и митнически пунктове, както и пред всички 78 броя митнически учреждения на Република България. Поддържайки тесни професионални отношения с митническите служби и коректно изготвени документи, успяваме да извършим бързо и ефективно уреждане на митническите формалности като постигаме кратки срокове за освобождаване на стоките.

Морфей Лоджистикс има разрешение от Министерство на финансите да осъществява дейност като митнически агент във всички 78 броя митнически учреждения на Република България - Разрешение за митнически агент 531-2 / 2011 г.

Митническа агенция Морфей Лоджистикс предлага комплексно митническо представителство при Митнически режим ВНОС (Импорт) и Митнически режим ИЗНОС (Експорт) на стоки, обезпечение с обща банкова гаранция при Митнически режим ТРАНЗИТ на стоки в страната и на територията на Европейския съюз.

Митническо представителство

Пряко митническо представителство

Митническа агенция Морфей Лоджистикс извършва пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим:

Подаване на декларации за сигурност и безопасност:

Изготвяне и оформяне на документи

Изготвяне на всички видове митнически документи, търговски документи и транспортни документи, сертификати, удостоверения и др. Искания: за разрешения за използване на опростени процедури за деклариране; за удължаване на срокове; за по-благоприятно тарифно третиране; за преместване на стоки на друго място под митнически надзор; за откриване и управление на временен склад; за откриване и управление на митнически склад; за допускане на безмитен внос и др.

Морфей Лоджистикс използва специализирана информационна система Aлфа Агент® за осигуряване дейността по подготовката, контрола и издаването на митнически, външнотърговски и транспортни документи.

Митничека агенция Морфей Лоджистикс има изградена криптирана връзка „система-система” със сървъра на Агенция Митници за електронно подаване на документи, като преноса на данни се осъществява чрез оптичен кабел до нашата локална мрежа.

Допълнителни услуги

 • Съгласуване с ведомства
 • Банкова гаранция - Обезпечаване на митните сборове при транзит и реекспорт на стоки, включително и за акцизни стоки, при изгодни условия
 • Митническо и временно складиране, свободен склад
 • Митнически консултации
 • Карго застраховки
 • Количествен и качествен стоков контрол
 • Превод и легализация
 • Интрастат деклариране
 • Посредничество за контакт със сходни митнически агенции в страната

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт