Възстановяване на надвнесен акциз за автомобили за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г.

Понеделник, 13 Декември 2010г. 00:33ч. Димо Горанов
Печат

 Възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително е уредено чрез специален нормативен акт - Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили. Той е в сила от 1 януари 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.). На практика законът дава възможност на всички, които са заплатили акциз за употребявани автомобил, внесен от страна извън ЕС или въведен от територията на друга страна-членка на ЕС, да получат обратно надвнесения акциз.

Законът не се прилага, когато акцизът е възстановен на друго основание.

По смисъла на закона "надвнесен акциз" е разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя, определен по реда на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове. За надвнесения акциз се дължи законна лихва.

Под „употребяван автомобил” следва да се разбира автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на акцизна декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове, не са налице условията за нов автомобил по реда на чл. 4, т. 16 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове.


Повече информация


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com