Задължително подаване на Обобщена декларация за напускане (ОДН) от 01.01.2011г.

Петък, 24 Декември 2010г. 22:27ч. Димо Горанов
Печат

 От 01.07.2007 г., 27-те държави- членки на ЕС са свързани в обща система за контрол на износа  (СКИ – фаза 1), като деклараторите подаваха формуляри 1 и 2 на ЕАД, а формуляр 3 на ЕАД беше заменен от Придружаващ износен документ (т.нар. ПИД) и списък на стоките, а между митническо учреждение на износа и изходното митническо учреждение започна електронен обмен на информацията.

Във възка с промени в митническото законодателство за изнасяне, от 01.07.2009г.:


Повече информация:


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com