Промени във функционалната спецификация на съобщенията при подаване на данните от ЕАД (единен административен документ) за внасяне

Сряда, 04 Април 2012г. 11:40ч. Димо Горанов
Печат

Агенция Митници Промени в стоковата част на ЕАД

За правилното определяне на основите за изчисляване на държавните вземания са създадени следните 8 нови полета:

Въвежда се ново поле "Дестинация на фактуриране" (задължително за попълване), като в него могат да се запишат следните кодове:

а) стоките са фактурирани (договорени) до място преди или до мястото на въвеждане на стоките в митническата територия на Общността;

б) стоките са фактурирани (договорени) до място след мястото на въвеждане на стоките в митническата територия на Общността и сумите, посочени в чл. 33 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. са разграничени от действително платената или подлежаща на плащане цена.

Стоките са фактурирани (договорени) по единна цена до място след (отвъд) мястото на въвеждане на стоките в митническата територия на Общността, което е на границата на страната на вноса.

Стоките са фактурирани (договорени) по единна цена до местоназначението в страната-членка на вноса

В зависимост от въведените кодове в кл. "Дестинация на фактуриране" се изчисляват кл. 45 и кл. 46

Кл. 46 = Z+A+B+C+D+E-F-G
Кл. 45 = A+B+C

Кл. 46 = Z+B+C+D+E-F-G
Кл. 45 = B+C

Кл. 46 = Z+B+C+D+E
Кл. 45 = B+C-H  (в някои случаи може да се получи число със знак минус)

Където "Z" е цена на стоката в кл. 42 в лева

В кл. 31 на ЕАД са добавени нови полета, в който при условие, че елементите на облагане не са оспорени, автоматично излиза код „0”. Митническите служителите следва да могат да променят кода в зависимост от възникналите съмнения, както следва:

При условие, че е избран код, различен от „0” автоматично следва да се отвори нов прозорец с три подразделения:


Още по темата:


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com