Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Новини Промени във функционалната спецификация на съобщенията при подаване на данните от ЕАД (единен административен документ) за внасяне

Промени във функционалната спецификация на съобщенията при подаване на данните от ЕАД (единен административен документ) за внасяне

Е-поща Печат

Агенция Митници Промени в стоковата част на ЕАД

За правилното определяне на основите за изчисляване на държавните вземания са създадени следните 8 нови полета:

 • Поле A - Транспортни разходи за внасяните стоки до мястото на въвеждане на митническата територия на Общността, доколкото се плащат от купувача и не са включени във фактурната (договорната) стойност;
 • Поле B - Застрахователни разходи за внасяните стоки до мястото на въвеждане на митническата територия на Общността, доколкото се плащат от купувача и не са включени във фактурната (договорната) стойност;
 • Поле C -  Товаро-разтоварни и разходи за обработващи операции до мястото на въвеждане на стоките на митническата територия на Общността, доколкото се плащат от купувача, както и другите разходи, регламентирани в чл. 32, ал. 1, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г.;
 • Поле D - Разходи за доставка от мястото на въвеждане на митническата територия на Общността до местоназначението в страната-членка на вноса, включващи транспортни и застрахователни разходи за внасяните стоки и разходи за товаро-разтоварни и обработващи операции, свързани с транспорта на внасяните стоки, които не са включени във фактурната (договорната) стойност;
 • Поле E - Други разходи от мястото на въвеждане на митническата територия на Общността до местоназначението в страната-членка на вноса, които не са включени във фактурната (договорната) стойност;
 • Поле F - Разходи за доставка от мястото на въвеждане на територията на страната-членка на вноса до местоназначението, включващи транспортни и застрахователни разходи и разходи за товаро-разтоварни и обработващи операции, свързани с транспорта на внасяните стоки, които не са включени във фактурната (договорната) стойност;
 • Поле G - Други разходи от мястото на въвеждане на територията на страната-членка на вноса до местоназначението, които не са включени във фактурната (договорната) стойност;
 • Поле H - Транспортни разходи за внасяните стоки от мястото на въвеждане на митническата територия на Общността до местоназначението в държавата-членка на вноса.Тези разходи се вписват в полето, само когато стоките са фактурирани по единна цена франко местоназначението им и ако пред митническите органи може да се докаже по безспорен начин, че цената франко граница е по-ниска от единната цена франко местоназначението (чл.164, б) от Регламент (ЕО) № 2454/93 г.).

Въвежда се ново поле "Дестинация на фактуриране" (задължително за попълване), като в него могат да се запишат следните кодове:

 • Код 1 се пише когато:

а) стоките са фактурирани (договорени) до място преди или до мястото на въвеждане на стоките в митническата територия на Общността;

б) стоките са фактурирани (договорени) до място след мястото на въвеждане на стоките в митническата територия на Общността и сумите, посочени в чл. 33 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. са разграничени от действително платената или подлежаща на плащане цена.

 • Код 2 се пише когато:

Стоките са фактурирани (договорени) по единна цена до място след (отвъд) мястото на въвеждане на стоките в митническата територия на Общността, което е на границата на страната на вноса.

 • Код 3 се пише когато:

Стоките са фактурирани (договорени) по единна цена до местоназначението в страната-членка на вноса

В зависимост от въведените кодове в кл. "Дестинация на фактуриране" се изчисляват кл. 45 и кл. 46

 • Код 1:

Кл. 46 = Z+A+B+C+D+E-F-G
Кл. 45 = A+B+C

 • Код 2:

Кл. 46 = Z+B+C+D+E-F-G
Кл. 45 = B+C

 • Код 3:

Кл. 46 = Z+B+C+D+E
Кл. 45 = B+C-H  (в някои случаи може да се получи число със знак минус)

Където "Z" е цена на стоката в кл. 42 в лева

В кл. 31 на ЕАД са добавени нови полета, в който при условие, че елементите на облагане не са оспорени, автоматично излиза код „0”. Митническите служителите следва да могат да променят кода в зависимост от възникналите съмнения, както следва:

 • Код 1 - оспорване на тарифно класиране;
 • Код 2 - оспорване на произхода;
 • Код 3 - оспорване на митническата стойност;
 • Код 4 - оспорване при комбинация от горепосочените елементи на облагане.

При условие, че е избран код, различен от „0” автоматично следва да се отвори нов прозорец с три подразделения:

 • Първо подразделение - „вид на обезпечението”;
 • Второ подразделение - „размер на обезпечението”;
 • Трето подразделение - „дата на обезпечението”.

Още по темата:


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт