Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Условия на доставка INCOTERMS
Е-поща Печат
Article Index
INCOTERMS 2010
EXW (Ex Works)
FCA (Free Carrier)
FAS (Free Alongside Ship)
FOB (Free On Board)
CFR (Cost and Freight)
CIF (Cost, Insurance and Freight)
CPT (Carriage Paid To)
CIP (Carriage and Insurance Paid To)
DAT (Delivered at Terminal)
DAP (Delivered At Place)
DDP (Delivered Duty Paid)
All Pages

Условия на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Представяне на Инкотермс 2010

Представяне на 8-то издание на списъка с кодове Инкотермс 2010 - Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF от Инкотермс 2000.

Инкотермс са условия за международна доставка, публикувани от Международната търговска камара (ICC) и широко използвани при международните търговски сделки. Те се използват и в митническата декларация на ЕС (клетка 20 от ЕАД). Кодовете се публикуват в приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Осмото издание („Инкотермс 2010“) влиза в сила, считано от 01.01.2011 г.

Това преразглеждане е първото от 2000 г. насам и има за цел да адаптира правилата към промените, настъпили в световната търговия през последните десет години.

Най-очевидните промени във версия 2010 г. е премахването на 4-те кода DDU, DEQ, DES и DAF. Две нови условия се прибавят DAT и DAP, с което новата версия има общо 11 кода.

Категории условия на доставка

В INCOTERMS 2010 термините са групирани в четири съществено различни категории:
 • Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория "Е" от първата буква на "E" на термина EXW).
 • Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).
 • Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).
 • Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DATDAP и DDP).

Условия на доставка

INCOTERMS 2010 описва 11 условия на доставка (с пълното / съкратеното название на английски с превод на български):

 • EXW - EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA - Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS - Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)
 • FOB - Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR - Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF - Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CPT - Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP - Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
 • DAT - Delivered At Terminal (named terminal of destination) / доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението)
 • DAP - Delivered At Place (named place of destination) / = доставено (уговорено място в местоназначение)
 • DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт